Eski Roma'da dört tekerlekli ve iki atlı yarış arabası ...

Bida,

İppo, Eski yunancada atdemektir. Dromo,  eski ve yeni yunancada yol demektir. Bu kelimelerin birlemesi ile oluşan Hipodrom, "at yolu" anlamına geliyor.  Bu günkü Hipodrom kelimesinin orjini de buralara dayanmaktadır.

Kırma, melez ...

Azma,
Metis,
Kırma,
Hibrit,
Melez,  (Ar. Meles, Fr. Hybride, Fr. Métis, İng. hybrid )
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis.
Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse),
Katışık, karışık,

Kuzey Irak'ta yaşayan Hıristiyan Keldanilere verilen ad ...

Asuriler,
Kuzey Irak'ta ve Mardin yöresinde yaşayan Hıristiyan Keldani halkına verilen ad.
Kuzey Irak'ta yaşayan Hıristiyan Keldanilere verilen ad.
Mardin ilinde ve Irak'ın kuzeyinde yaşayan Hıristiyan Nasturiler'e, Keldaniler' e verilen ad.

Keldaniler, Katolik Kilisesi'ne mensup Süryanilerdir.

Patriklik Merkezi Irak'ta Bağdat'dır. Patrikleri Kardinal Mar Emanuel III Delly'dir. Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in başbakan yardımcısı Tarık Aziz (Mikhail Yuhanna), günümüzde en tanınmış Keldaniler'dendir. Irak'taki yaklaşık yarım milyon Hıristiyanın çoğunluğunu Keldaniler oluşturur. Bu bölgedeki keldanilere, Asuriler de denir. Keldanilerin doğu kolu, Süryanice'yi ayin dili olarak kullanır. 
Musul'da yaklaşık 50 bin Keldani yaşamaktadır.

Tunceli yöresine özgü bir halk oyunu ...

Barasor,
Tunceli yöresine özgü bir halk oyunu. Bu yöreye özgü halk oyunları aşağıda gösterilmiştir.

Üç ayak oyunu, Cezayir, Cirit. Nare, Ağır Hava, Lorke, Karaçor oyunu, Yol havası, Körkes varvarı, Halay, Düğüne toplama (varvara selamı), Tanzara, Gelin ağlatma, Hançer, Baskan (Kız oyunu), Gövent, Pülümür halayı, Kol oyunu, Deliley (Üç ayak), Barasor, Bir ayak, iki ayak, Kına Oyunu, Simsim, Kemal Çavuş, At Oyunu, Temur Ağa, İğ oyunu .gövent,lorke,

Yunan mitolojisinde çobanların tanrısı ...

Hermes, 
(Mercurius).
Hermes, Zeus ile Titanlar soyundan gelen Maia'nın oğludur. Bir başka adı Argiphontes'tir. 

Doğduğu günün akşamı kundağını çözüp beşiğinden çıkar. Mağaranın önündeki kaplumbağayı öldürüp içini boşaltarak yedi tel takar ve bir kithara haline getirir. Sonra Apollon'un sürüsünden 50 inek çalarak onları bir mağaraya saklar. Gerçeği öğrenen Apollon, Hermes'in mağarasına gelir, orada beşiğinde uyuyan Hermes inekleri çaldığını inkar eder. Bunun üzerine Zeus'un yargıçlığına başvurulur. Zeus'un kararı Hermes'in inekleri Apollon'a geri vermesidir. Ancak mağarada kitharayı gören Apollon sazı alıp karşılığında inekleri vermeyi kabul eder. Hermes bundan sonra Pan kavalını içat eder. Apollon Syrinks denilen bu kavalı da ister ve karşılığında kerykaion denilen sihirli altın değneğini verir.


Hermes bu değnekle habercilerin ve hırsızların tanrısı olur. Zeus da çocuklarının arasında en akıllısı ve kurnazı olan Hermes'i kendisine haberci olarak seçmiştir. Hermes, Zeus'un buyruklarını ölümlülere ve tanrılara iletir. Hermes Olymposlu diğer tanrılar arasında da haberleşmeyi sağlar.Haberci tanrı Hermes efsanelerde daima kanatlı ayakkabıları ve başlığıyla anılır. Hermes Yunan tanrıları içinde en renkli kişiliklerden biridir, tanrı olarak nitelikleri çok fazladır.

Sürülerin tanrısıdır. Arkaik dönem Yunan sanatında çoğu kez omuzlarında bir koçla tasvir edilir. Odysseus'un karısı Penelope ile Arkadia dağlarında birleşmelerinden çobanların tanrısı Pan doğmuştur.

Hile ve hırsızların tanrısıdır. Bu konudaki öykü, Hermes'e ait efsanelerin en ilginçlerinden biridir. Hermes doğduğu gün olağanüstü işlere girişmiş ve aklı va yetenekleriyle tanrıların hepsinden daha üstün ve kurnaz olduğunu kanıtlamıştır.

Güzel ve inandırıcı konuşur. Bu özelliğiyle hatiplerin tanrısıdır.

Hermes yolları, yolcuları, tüccarları ve ticareti korur. Yollara dikilen Herme denilen heykelleri, İlkçağın kilometre taşlarıdır. Bunlar bir tanrı büstü ve fallos simgesini taşıyan yuvarlak veya dörtgen kaidelerdir.

Hermes yeraltı ile yerüstü arasında habercilik yapar, ölenlerin ruhunu yeraltı ülkesine, Hades'e götürür.

Zeus'un gönderdiği uykuyu ve rüyaları insanlara iletmek onun görevidir. Bunu Apollon'un kendisine verdiği değnekle yapar.

Hermes'in pek çok önemli efsanede rolü vardır. Homeros'un destanlarında Zeus'un habercisidir. Üç güzeller efsanesinde Hera, Athena ve Aphrodite'yi İda Dağı'na götürür, Paris'e altın elmayı o verir. Odysseus'u Kalypso'nun elinden kurtarır. Hero'nun Io'nun başına diktiği Argos'u Zeus'un emriyle o öldürür. Dionyssos'u Hera'nın hışmından kurtarmak için kaçırır ve büyütür.
Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ