Ekini harmana yaymak için kullanılan bir araç ...

Egan,
Ekini harmana yaymak için kullanılan bir araç.

Evlerde oda kapılarının açıldığı genişce yer ...

Sofa, 
(İng. anteroom).

Hol, 
Salon,
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer.
Evlerin önündeki geniş balkon. 
Cami girişlerinde kapının iki yanındaki yerler.Sofa, (Mimarlık) Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe bölüm.

Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıç evresini oluşturan Türk lehçelerinden biri ...

Hakaniye,
Hakaniye Lehçesi,
Karahanlı lehçesi,
Doğu Lehçesi,
Hakaniye Türkçesi,
Karahanlı Türkçesi,
Eski Türk lehçelerinden biri,
Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıcı, 

Orta Asya Türk yazı dili, Karahanlı (ya da Hakaniye) Türkçesi, Harizm-Altınordu Türkçesi ve Çağatayca olmak üzere üç döneme ayrılır.

Hakaniye lehçesi, Uygurcanın devamı olup 14. Yüzyıldan sonra Çağa­tayca adını almıştır. 

Kaşgarlı Mahmut'un en çok beğendiği, öyle ki Kaşgar dili Kaşgar Türkçesi olarak da adlandırılan, bir diğer şekilde Karahanlı Türkçesi (Karahanlıca) dilinin devirlerinden biri gelir. Kaşgarlı'nın şivelerle karşılaştırılırken Türkçe diye adlandırdığı Hakaniye lehçesi, ilk Türk yazı dilidir. Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük kısmı Uygur alfabesi ile yazılmış olduğundan bu döneme Uygur dönemi (devri), bu yazı diline de Uygurca denilebilir.

Bir şeyi seçmekte ya da yapıp yapmamakta özgürlük ...

Hıyar,
Hıyârât,
Hukukta, Bir şeyi seçmekte ya da yapıp yapmamakta özgürlük.
Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. 
Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. 
Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. 
Muhayyerlik. 
Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir. 


Hıyar, (Farsça Hıyar, Fr. concombre, İng. cucumber).
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus).
Bu bitkinin iri, yeşil ürünü, salatalık. 
Argoda Hıyar, Kaba saba, görgüsüz, budala.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ