Görece ...

İzafi,
Rölatif, (Fr. relatif).
Nisbi,
Gerece, Göreceli.
Bağıl, (İng. relative).
Özdeş türden başka bir şeyle karşılaştırılarak ölçülen ya da değerlendirilen (nicelik).

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.
Kendine özgü bir kımıldanışı olduğu hâlde başka bir cisme uyarak sürüklenen cismin görünürdeki kımıldanışının niteliği.
İzafetle alakalı, izafete dair. 
Ona bağlamak suretiyle. 
Alakalı göstererek.
Diğerlerine göre kıyaslıyarak olan. 
Nisbete, ölçüye göre. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ