"Ağabey" sözcüğünün konuşmada aldığı biçim ...

Abi,
Aka, (İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar).
Ede,
Büyük birader.
Ağabey, (Kadirli, Düziçi, Osmaniye bölgesinde)
Büyük erkek kardeş,
Abi,
Büyük erkek kardeş, (Kahramanmaraş yöresi),
Abla, büyük kız kardeş.
Kendisine saygı gösterilen (kimse).
Kabadayı. (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü).
Ağa,
Büyük erkek kardeş, ağa, aka,
Ede, Efe,
Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı imse.
Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
Büyük kardeş, Ağabey, büyük oğul, büyük erkek kardeş.
Baba, ata.
Yiğit, adam
Efendi, büyük, âmir.
Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
Cömert, eli açık.
Koca.
Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san,
Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ