Atbash, İbrani alfabesinde kullanılan ve harflerin sondan başa doğru yazılması esasına dayanan bir şifreleme tekniği ...

Atbash,
Atbash şifrelemesi.
Normal metindeki karakter veya verileri anlaşılamayan karakter veya verilerle değiştirmeye şifreleme denir. Şifre kelimesi İngilizce “cipher” olarak yazılır ve Arapça’daki “sifr” yani sıfır kelimesinden gelir. Sümerler’in ustaları, renkli seramik sırlarının reçetesini şifreleme ile gizlemişlerdir. Bu nedenle günümüzde bile bu tür renkli seramiklere “sırlı seramik” denilerek kullanılmaktadır. 

Bir Mezopotamya tabletinde (M.Ö. 1500) şifreli yazı ile seramik sırrının yapımı anlatılır. İbrani peygamber Yeremya, M.Ö. 600-500’lerde Atbash şifresini şöyle açıklamaktadır. Şifrede, alfabenin ilk harfi son harfle, ikinci harf sondan ikinci harfle yer değiştirir. Böylece alfabenin ilk yarısındaki harfler, ikinci yarıdaki uygun harfle yer değiştirmiş olur. 

Örneğin "ağaç" kelimesinin şifrelenmiş şekli “zrzü” olur. Her harfe bir sayı belirleyen şifre örneğine ise “Ebced” hesabı denir. Her bir harfin bir de sayısal değeri vardır. Bu sayısal değerlerle cümledeki harflerin ebced tablosundaki sayısal karşılığı ile bir olayın tarihini belirlemeye tarih düşürme denir.

Şifre, bugün matematikçi ve bilgisayarcıların “Kriptografi” ve “Kriptoanaliz” adlı bilim alanlarıdır. Kriptografi kelimesi, Yunanca “kryptos” (gizli) ve “graphein” (yazı) kelimelerinden türemiştir. Kriptografi, okunabilir bilgiyi istenmeyen kişilerce okunamaz hale getiren teknoloji ve matematiksel yöntemlere denir. Kriptoanaliz, şifrelenmiş anlamsız görünen metinlerin anlamlı hale getirilmesi bilimidir. Kısaca kriptoloji, Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi veya incelemesidir. 

Atbash şifrelemesinde ibrani alfabesindeki harfler kullanılarak yapılır. Bu şifreleme şeklinde alfabedeki harflerin ilk yarısı sırayla yazılır. Daha sonra diğer yarısı tersten yazılır.  Aynı sırayla tersten yazılan harflere karşılık gelen harfler birbirleri yerine kullanılır.

İbrani Alfabesi, 

Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan, İsrail' in resmi dili İbranice' nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hebrew, İbrani, Yahudi Alfabesi sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Bunlardan beş harfin yazı sonunda yazılışı ise farklıdır. Alfabede sesli harflere nikkud denir.  Sesli harfler ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilirler. Genelde bu harflerin altına konulan işaretler kullanılmaz. Ancak resmi ifadelerde kullanılır.
Şifreleme ile bilgiler Prof. Dr. Ural Akbulut - ODTÜ bir yazısından alınmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ