Doğu Anadolu' da yetişen ve otlu peynire katılan bir tür dağ nanesi...

Punk,
(Dağ nanesi),
Kurat, 
(Kireng, Kirenk, Kereng).
Otlu peynire tadını ve özel kokusunu veren içine katılan çeşit çeşit otlardır. Otların çeşidi yöreye göre değişebiliyor.
Van' da Peynir yapımıyla öne çıkan yöreler arasında Gevaş, Çatak-Görentaş, Gürpınar sayılır.

Otlu peynir, genellikle çiğ veya az ısıtılmış koyun sütünden mayıs ve haziran aylarında,  üretilir. Üretiminden sonra 1-2 ay kadar soğuk hava depolarında bekletildikten sonra tüketilir. İçerisinde bulunan yabani ot daha çok Van yöresinde yetiştiği için, Van otlu peyniri olarak bilinir.

Sirmo,
(Allium schoenoprasum L.)
Sirma, 
Sirik, Sirim,
Siyabo, 
Sirimo olarak da adlandırılan ve yabani bir sarımsak türü olan bu ot, otlu peynirin temel direğidir. Otlu peynir içine konan bir yaban soğanıdır. Van otlu peynirinin vazgeçilmezlerinden olan en meşhur ot türüdür. Yabani sarımsak olarak da bilinir. Sirmo otu kıyıldıktan sonra direkt olarak salamura suyuna yatırılmaktadır. Kullanılan salamura suyunda %3-9 arasında tuz konsantrasyonuna sahiptir. 

Sirmo otu hem taze olarak hem de salamura olarak saklanarak peynir yapımında kullanılabilmektedir. Mendo -mendi (Chareophyllum macropodum) adlı ot ise otlu peynirin olmazsa olmaz ikinci otudur. Mustafa çiçeği de denilen bu otun sirmo gibi salamurası yapılarak peynire katılıyor.

Otlu peynire 25 değişik bitki katılıyor. Bu otlar peynire üç önemli gaye için; Otlu peynirin besin değerini artırmak, Hazmolma derecesini yükseltmek ve insan sağlığına zararlı mikroorganizma faaliyetlerini durdurmak için katılır. Otlu peynire katılan bu otlar şunlardır.;

Kirenk, Kurat, Schnittlauch-Almanca, Kireng (Kirenk, Kurat, Kereng),
Çatak soğanı, Çünk, Çöven,
Düğün çiçeği,
Frenk soğanı,
Helis (caşur), Heliz otu.
Kekik, Kenger, Kirenk,
Mendo, Mendi (Chareophyllum macropodum),
Peliz, Punk (dağ nanesi),
Sirmo (Allium schoenoprasum L.) Farsça ‘Sir’ sarımsak demek.
Sirma, Sirik, Sirrimo, Sirim, Siyabo, Soğancık, Sosiping, Soh (So),
Tarhun,
Yarpuz,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ