Osmanlılarda savaşlarda kullanılan köpeklere verilen ad...


Sekson,
Samson,

Sekson eski yunancada savaş köpeği anlamına gelmektedir.
Osmanlılarda savaşlarda kullanılan köpeklere verilen ad.
Yeniçeri ocağının, savaşta kullanılan köpekleri yetiştirmek ve yönetmekle görevli sınıfı.
Yeniçeri ocağının, savaşta kullanılan köpekleri yetiştirmek ve yönetmekle görevli 17. ortasına, Samsuncu ortası denir.

Seksoncubaşı Ağa. 

Samsoncu başı Ağa da denilirdi ve 71. Cemaat Ortasının Çorbacısıdır. Sekson veya Samson, seferde ordugan muhafazasında kullanılar gayet iri ve sarp köpeklerin adıdır ve bu ortanın vazifesi ise bunların beslenmesi ve terbiyesi idi. Merkezleri Tophane sırtlarında idi.

Samson, Sekson, Eskiden savaşta ve avda kullanılmak üzere yetiştirilen çok iri köpek. Yeniçeri ocağı geleneklerine göre Padişahın sekson denilen av köpeklerinin bakımı ve eğitimiyle görevli kişilere seksoncubaşı(samsoncubaşı) denirdi. Köpekler Tophane' deki bir yaylakta eğitilirler ve zaman zaman padişah huzurunda av talimi yaptırırlardı. Seksoncubaşı dış göreve çıktığı zaman 50.000 akçeden az olmayan zeamet alırlardı. Samsoncubaşı yeniçeri ocağının yüksek rütbeli subaylarından sayılırlar ve Zağarcıbaşından sonra Turnacıbaşından önce gelirlerdi. Görevde yükselenler zağarcıbaşı olurdu.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ