Kale, hisar ...

Kirman,
Hisar, 
Kale (Arapça Galeğet).
Kermen, Germen,
İstihkam
Kale, germen, hisar.
Müstahkem mevki,

Bir şehri de içine almak üzere, daire şeklinde de tahkim edilmiş bir bölge.

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen.

Diğer anlamlarında ise;
Elde yün eğirmeye yarayan araç.
Sonbaharda biçilen ot, güz çimeni.
Elde yün eğrilen alet. (Kirman-kirmen-girmen-eğirmen). 
Güzün sulu çayırlık yerlerde yetişen körpe çimen.
Topaç. 
Yün, iplik eğirmeye yarayan araç.
İran'da bir eyalet ve bu eyaletin bugünkü merkezi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ