Bir aygıtın ya da bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim ...


Şema, (Fr. schéma, İng. schema).

Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim. 

Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı.

Kavramlar ya da değişkenler arasındaki önemli ve temel ilişkileri belirten biçimsel bir örnek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ