Herkesçe bilinen, tanınan ...

Maruf, (Arapça),
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı.
Dinî bakımdan uygun görülen, beğenilen, buyrulan.
Herkesçe bilinen, tanınmış, belli. 
Ünlü.
Bilinen, tanınmış. 
Belli, meşhur.
Şeriatın makbul kıldığı veya emrettiği.
Adl, ihsan, cud, tatlı dil, iyi muamele.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ