Övülen veya teşekkür edilen bir kimsenin söylediği incelik ve alçak gönüllülük sözü. ..


Estağfurullah, 
(Arapça estağfirullah),
İncelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir söz.


Estağfurullah, (Osmanlıca).
Estağfurullah Arapça bir ünlem. 
Sözlük anlamıyla "Tanrı'dan mağfiret, bağışlama dilerim" demek.

Rica ederim,
Hiçbir zaman, mahcup ediyorsunuz, 
Haşa (kesinlikle kabul etmem),
Bir şey değil.

Teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir incelik ve alçakgönüllülük sözü,
Övülen veya teşekkür edilen bir kimsenin söylediği incelik ve alçakgönüllülük sözü. 
Kendine olumsuz bir nitelik yakıştıran bir kimseye "Hiç de değil!" anlamında söylenen nezaket veya alay sözü.
Karşısındakinin, kendisinden beklediği işi, kendisi için yük saymayan kimsece söylenen nezaket sözü.
Teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir incelik ve alçak gönüllülük sözü,
Kendini yeren bir kimseye söylenilen bir incelik ve alçak gönüllülük sözü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ