İslamda geçici evlilik...

Muta,
Nikahu'l-müt'a .
Acem nikahı,
Muvakkat Nikah,
Geçici nikah.
Geçici olarak evlenme,
Müta nikahında, tıpkı daimi nikahta olduğu gibi, tarafların rızası şarttır.
Nikahın sıhhati için şahit bulundurmak şart değildir.

İslamdan önce zina ve geçici bir zaman için evlenme yaygın idi. İlk müslümanları tedricen bu adetten uzaklaştırmak ve evlenme imkanına kavuşuncaya kadar kolaylık sağlamak üzere, Hz. Peygamber izin vermiş, sonra yasaklamıştır. Bu izin ve yasaklamanın tekrarlandığı ve fetih yılında tamamen men edildiği anlaşılmaktadır. 

Sahabenin cumhuru son yasaklamanın müebbet olduğu görüşündedir. İbn Abbas bunun, domuz eti gibi zarurete bağlı olduğunu ifade etmiştir. Kötüye kullanıldığını anlayınca bu fetvasından rucu ettiği de nakledilmiştir.

Buna göre İslami evlilik birkaç günlüğüne gönül eğlendirmek ve tatmin olmak için değil, bir yastıkta kocamak, çoluk, çocuk sahibi olmak içindir. Geçici evlilik ancak zaruret hallerinde, zinaya düşmemek için uygulanmıştır.
 
Erkek, rızası olan bir kadınla belirli bir ücret karşılığında anlaşarak, belirli bir süreliğine evlenir. Muta nikahı, Sünnilikte ve Anadolu Aleviliğinde uygulanmaz. Muta nikahında erkek ve kadın belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşırlar. Bu evliliğin süresi en az bir cinsel birleşme kadar, en çok 99 sene olabilir. Erkek, rızası olan kadına Mut’a duası okur ve süre bittikten sonra kadına mehrini verir . Muta nikahı ile evlenen kadın, nikahın süresi ne kadar olursa olsun mirastan hak iddia edemez. Muta nikahı kıyan erkek, sonradan normal nikahın şartlarını yerine getirip bu kadını sürekli eş olarak olarak alabilir.

Teaddud-i zevcat,
Birden fazla kadınla evlenme,

Beğendiğiniz iki, üç, dört kadar kadınlarla evlenebilirsiniz. Şayet aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız. Kurandaki bir ayet dörde kadar kadınla evlenmeye izin vermektedir. Ancak bu izin mutlak değildir.  Adalet şartına bağlanmıştır. Adaletten maksad "sevgi ve gönül bağında eşitlik" manasında subjektif adalet olmayıp, "yiyecek, içecek, giyecek, mesken ve beraber kalma süresinde eşitlik" manasında objektif adalettir. Gönül ferman dinlemeyeceği için sevgide eşitlik şart koşulmamıştır.

Diğer evlilik çeşiti;
Berdel
Sırada pagan dinlerine ait bir evlilik türü var. Dinleri değişti ama Nikahları sürüyor.
Berdel, değiş-tokuş denilen evlilik türü.  Güneydoğu Anadolu’da Kürtler arasında oldukça yaygın.  Yaygın olmasının en önemli nedeni ise başlık parasından, mehirden kurtulmak.
Daha ziyade amcaoğulları ve kızlarının evliliği şeklinde gerçekleşiyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ