Mehter müziğinde kullanılan ve iki değnekle vurularak çalınan bir tür davul ...

Nakkare,
Nakare, (Farsça).
Davul, kös. 
Dümbelek.

Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarım küre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir tür davul.

Kudüm, Nakkare vurmalı bir çalgıdır.


Yarım küre biçiminde bir çift küçük davuldan oluşan ve din müziğinin önemli çalgılarından kudüm, din dışı ve mehter müziğinde nakkare adıyla anılıyordu.

Tambur, Kemençe, Kanun gibi çalgılarla zenginleştirilmeden önce Mevlevi müziğinin dört temel çalgısından biridir. Diğerleri ney, rebap ve halile olan kudümün, çapları yaklaşık 28-30 cm civarındaki davulları, dövme bakırdan yapılmış olup biri büyük diğeri küçük iki tasa benzer. İki çanağın büyüklüğünün birbirinden farkli olmasının sebebi, uygulama sırasında farklı tını elde etmek içindir. Yüksekliği ise yaklaşık 16 cm. olan taslar, dibe doğru daralırlar. Büyüğünün ağzına iki, küçüğünün ağzına bir milim kalınlığında deri gerilir. Tiz ses veren davul (tek) sola, öbürü (düm) sağa konur. Daha ince bir derinin gerildiği (tek), boyut olarak da (düm) den biraz küçüktür. Devrilip sallanmalarını önlemek için, simit denen, içi pamuk doldurulmuş bir çift meşin halka üstüne oturtulan davullar, zahme denilen bir çift ahşap çubukla çalınır. 

Kudüm' ün bakır gövdesi, metalik tınıyı gidermek amacıyla çoğunlukla dıştan meşinle kaplanır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ