Din, yasa ya da töre açısından yapılmasında sakınca olmayan ...

Caiz,
Din, yasa, töre vb. bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen. 
Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan.
Mümkün, olur, olabilir.
Yapılması sahih ve mübah olan herhangi bir fiil veya akit.
Yapılması dinen yasak olmayan şeydir. Bu kelime, bazen sahih, bazan da mübah yerine kullanılır. Bazı muameleler vardır ki, dünyevi hükümler bakımından sahih olduğu halde, uhrevi hükümler bakımından caiz olmaz. Cuma ezanı okunurken yapılan alış-veriş muamelesi gibi. Böyle bir muamele dünyevi bakımdan sahihtir; fakat manevi mesuliyeti de gerektirdiği için, dinen caiz değildir.

Vacip,
Vâcip, 
Efâl-i mükellefin' dendir. 
Arapça kökenli bir sözcük olan vacip, İslam' da yapılması gereken eylemleri tanımlamak için kullanılır. Türkçe'de dini bir mana içermeden sadece "yapılması gereken" manasında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ