Karamanoğullarının en büyük olan Türkmen emiri ...

Nure Sofi,
Karamanoğulları’nın tarihi Nure Sofi (Nureddin Bey, 1230-31/ 1255) ile başlar. Karamanoğullarını Anadolu’ya göçleri sırasında Alparslan, Şirvan Han, İbrahim Han, Sadettin ve Nureddin Bey’ler yönetmişlerdir. 1238-1239 yıllarında Orta Asya’dan Anadolu’ya göçen Karaman Oymağını Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Ermenek yöresine yerleştirmiştir. Bu zaman Karaman oymağının başında lider olarak Nure Sofi bulunmaktadır. Kirmani’nin bildirdiğine göre Nure Sofi Baba İlyas Horasani’ye intisabından dolayı Sofi lakabını almıştır. Bu nedenle Karaman Beyliğinin kurulmasında Babai tarikatının rolü büyük olmuş ve zamanla Babai tarikatı Karamanlıların hakim olduğu saraya da yayılmıştır. Babai tarikatı şeyhlerinden Muhlis Baba, Nure Sofi’nin büyük oğlu olan ve ölümünden sonra Karamanoğullarının başına geçen Karaman Bey’e iltifat ederek, onu tarikatın şeyhlerinden biri yapmıştır. 

Nure Sofi Ermenek havalisindeki soy, din ve sosyal yaşayış bakımından çok farklı ve karmaşık bir etnik yapıya sahip olan halkın birlik ve beraberliğini sağlamaya muvaffak olmuştur. Nure Sofi 1239 dan 1257 ye kadar hem halkının arasındaki birliği ve beraberliği sağlamış ve hem de halkını yeni fetihlere hazırlamıştır. Nureddin Bey ilk önce Klikya Bölgesini (Mut, Silifke)yi zaptederek Beyliğini bu bölgede güçlendirmiştir. Bu nedenle Selçukluların zayıflamasından sonra bu bölgeye sahip olmak isteyen Mısır Memlukluları ve Moğollarla savaşmak zorunda kalmıştır. 

Nure Sofi’nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte mezarı Mut’a bağlı Sinanlı Kasabası’nın Değirmenlik yaylasındadır. Değirmenlik yaylasında Balabolu mevkiinde Romalılar zamanından kalma yerleşim yerleri kalıntıları mevcuttur. Karamanoğlu Beyliğinin atası olan Nure Sofi’nin Türbesi de Değirmenlik yaylasında bulunmaktadır.

http://www.karamankulturturizm.gov.tr/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ