İstanbul Rum Patrikhanesi' nin rahip olmayan sivil memuruna verilen ad ...

Logofet,
İstanbul Rum Patrikhanesinde, patriklerle hükümet arasındaki işlere aracılık eden sivil görevlinin sanı.
İstanbul Rum Patrikhanesi' nin rahip olmayan sivil memuruna verilen ad.
Osmanlılar döneminde, istanbul rum patrikhanesi ile devlet arasında bir tür aracılık yapan, rahip olmayan, sivil memur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ