İstanbul' da Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan' a yaptırılan caminin adı ...

Azapkapı,
Sokollu Mehmet Paşa Camii (Azapkapı),

İstanbul' da Unkapanı köprüsünün Galata ayağının dibinde, Azapkapı semtinde yer alan camidir. Mimar Sinan tarafından 1578' de Sokollu Mehmet Paşa adına yapılmıştır. Selimiye Cami stilinde yapılmış olan caminin altı mahzendir. 

Denize yakın camiler içinde sağlam temellidir. Giriş kapısı köprü tarafında olup caddeden gelinen bir patikadan dönülerek girilir.

Camilerde alışılmışın aksine tek minaresi solda yer almaktadır. Bunun nedeni denize fazla yakın olmasıdır. Avlusu yoktur. Son cemaat yerine iki yönden merdivenlerle çıkılır. 

Dikdörtgen planlı caminin mihrabı çıkıktır. Ana kubbe, sekiz kemere dayanır. Yan sofaları revaklı kat oluşturmaktadır. Kubbe "U" biçiminde koridorla çevrelenmiştir. Mihrap önü bölümü dışa taşırılmış ve üzeri yarım kubbeyle kapatılmıştır. Merkezi kubbeyi taşıyan 8 destek dışa yansıtılmış ve üzerleri kubbeyle kapatılmıştır. İç mekanda çini uygulamaları görülür. 1807 İstanbul yangınında zarar görmesi ve minaresinin kısmen yıkılması nedeniyle kürsü kısmından itibaren yeniden inşa edilmiştir. 

Balkan ve I.Dünya savaşlarından kısa bir süre önce cami bir onarımdan geçirilmiştir. Ancak savaş nedeniyle onarıma ara verilerek cami uzun yıllar harabe halinde kalmıştır. Cami ancak 1938' e doğru yapılan büyük çaplı bir onarım ile 1941' de tekrar ibadete açılmıştır. 

Kapılardan birini üstünde bulunan caminin esas kitabesi kırıldığı için yine 1941' de eski kalıbına göre hat sanatının Osmanlı' dan Cumhuriyet' e intikal eden emsalsiz sanatkarı Hacı Ahmed Kamil Akdik tarafından yeniden yazılmıştır. Kubbenin çevresinde destek kuleleri ve sırayla biri büyük, biri küçük sekiz yarım kubbe bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ