Ezgiyle okunan okunan şiir, türkü ...

Küğ,
Ayrıca,
Bağ ve bahçe kulübesi.
Bir koşma, bir semai, bir destan ya da herhangi bir halk şiiri türlü ezgisiyle söylendiğinde türkü olur.
Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimine türkü denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ