Eskiden "Arkeoloji" anlamında kullanılan sözcük ....

Atikiyat, (Arapça),
Atikıyyat, (Osmanlıca),
Eskiden "arkeoloji" anlamında kullanılan sözcük.
Arkeoloji, (Fr. archéologie).
Eski bilim, 
Kazı bilimi,
Eski eserler. 
Eski devirlerden kalma eserleri, 
Daha ziyade tarih ve san'at bakımından tetkik eden ilim. 
Arkeoloji.
Arapça  atikiyye' nin çoğul catikıyât
Eski dilde,  Arkeoloji,
Eski eserler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ