Çalı çırpıdan yapılmış kulübe...

Alacık,
Çardak,

Dalavar,
Üstü çalı çırpı ile örtülmüş bağ, bostan kulübesi.
Üzeri dal ya da hasırla örtülü bağ, bostan kulübesi,  

Alacık,

Çalı çırpıdan yapılmış kulübe,
Üzeri dal veya hasırla örtülmüş kulübe.
Üzeri dal veya hasırla örtülen çoban evi, tarla, bostan, bağ kulübesi, 
 
 
Çardak,
Çul veya keçeden yapılan çadır.
Yaylaya kurulan hasır bir çeşit çadır.
Bağ ve bahçelerde yapılan tahta ya da hasır barınak.
Göçebe çadırlarının üzerine konan eğri ağaç, eğilmesi kolay ağaç sürgünü.
Bostan korkuluğu.
Ormandaki küçük düzlük, ağaçsız yer:
Vücuttaki çok küçük leke.
 
Alak,
Bağ ya da bahçe kulübesi, 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ