Bir dinin öğrenilmesi gereken temel inançları ...

Akait, (Arapça).
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. 
Bu kuralları toplayan kitap.
Osmanlıca, Akideler.
İtikad olunan hakikatlar.
İtikada dâir kaziye ve hükümler, esaslar.

Akait,
Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdanî ve aklî olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve te'sirleri zayıf kalır. Bu hale, Alem-i İslâmın hâl-i hazırdaki vaziyeti şahittir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ