Sözcük dağarcığının tarihsel ve yapısal yönlerden incelenmesini amaç edinen bilim ...

Leksikoloji, (Fr. lexicologie).
Sözcük bilimi.

Bir dilin söz varlığını inceleyen dil bilgisi dalına denir.
Bir dilin veya karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya koyma yöntemlerini ve uygulama yollarını gösteren dil bilimi dalı. 

Leksikografi, Sözlük yazma ve hazırlama işine denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ