Toplum kurallarına aldırış etmeden, günü gününe yaşayan varlıksız sanatçılar için kullanılan sözcük ...

Bohem, (İng. Bohemian, Bohemian, Fr. bohème ),
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk).
Derbeder, başıboş yaşayış .
Yarınını düşünmeden ve toplum kurallarına aldırış etmeden yaşayan, genellikle sanat ve edebiyat çevresinden varlıksız kişi .
Yarını düşünmeden yaşama; hayatı hafife alarak yaşama.
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk).
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden kimse veya topluluk.
Lümpen ise benzerlik göstermesine karşın, içinde bulunduğu toplumun kuültürüne yabancı düşen, sözde bilgili tutum ve davranışlarıyla itici olan anlamına gelen kelimedir. 
Melankolik bir yaşam süren,dertler derya olmuş, her yeni doğan güneş yeni bir dert tadında duygu ve düşüncelere sahip, bugünü yaşarım yarına Allah kerim diyebilen derbeder, çilekeş insanlar için kullanılan sözcük.
Köken olarak Fransızca bir kelimedir.
Boşa yaşayan, kaygısız insan manasına da gelebilir.
Yapı tarzı olarak da kullanılır.

Bohemin asıl anlamı çingene olan fakat terimleşerek bir hayat tarzının tanımı haline gelmiş sözcüktür. 
Bohem kişinin tek kaygısı sanattır, öğrenmektir.
Kaynak: Türk Dil Kurumu

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ