Marksist terminolojide, proletaryanın sınıf bilincinden yoksun alt tabakasına verilen ad. ...

Lümpen, (Alm. lumpen). 
Sınıfsız. 
Ayaktakımı,
Almanca: Lumpenproletariat, "proletarya yığını"; "pejmürde proletarya", 

Başlangıçta Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ikinci ünlü paydaş çalışımları Alman İdeolojisi` nde (1854) icat edilen terim. Marks daha sonra bu terimi eserlerinde yorumlamıştır. Marks'ın Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire'i (1852) adlı eserinde verdiği tanımı: 
Bütün sınıflar tarafından istenmeyenler, bunlara "dolandırıcılar, itimat hilebazları, genelev sahipleri, çaput ve kemik tüccarları, laternacılar, dilenciler ve toplumun diğer kimsesizleri" de dahildir.

Marx'a göre lümpen proleteryanın devrime katılmak için özel bir nedeni bulunmuyordu, ve hatta, var olan sınıf yapısının korunması çıkarlarına daha uygundu, çünkü lümpen proleterya hayatı sürdürebilmek için genellikle burjuva ve soylu sınıfa (aristokrasiye) bağımlıydı. Buna göre Marx lümpen proleteryayı devrim karşıtı bir güç olarak görüyordu.
Lümpen' in anlamı;
Marksçılık akımına göre toplumsal sınıf bilinci olmayan. 
İçinde bulunduğu toplumun kültürüne yabancı düşen, sözde bilgili tutum ve davranışlarıyla itici olan: mensup olduğu sınıfın insanlarından kendini üstün göstermeye çalışan bu yolda itici tavır ve tutum sergileyen, büyük bölümü işçi sınıfından oluşmuş insanlar.

Diğer Toplumsal Sınıflar;
Burjuvazi · Üst sınıf · Asalet · Beyaz yakalılar · Küçük burjuvazi · Üst orta sınıf · Yaratıcı sınıf · Seçkinler · Mavi yakalılar · Proletarya · Orta sınıf · Yeni sınıf · Kölelik · Yeni zenginler · Gri yakalılar · Lümpen proletarya · Alt orta sınıf · Köylü/Serf · İşçi sınıfı · İşsizler · Pembe yakalılar · sınıfsızlık · Yeşil yakalılar · Redneck ·


Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ