Çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği yapıştırma resim, yapıtlara verilen ad ... ...

Kolaj, (Fr. collage),
Kesyap,

Çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği yapıtlara verilen ad.
Çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği yapıştırma resim. 
Düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir.
Resim alanından gelme bu terim, hazır ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşan kompozisyondur.

Değişik malzemeleri özellikle kesilmiş kağıtları tuvale yapıştırma işlemi ve böylece oluşturulmuş yapıt.
Kâğıt üzerine yapılan fıkra veya benzeri şeylerin fotoğrafların üzerlerine farklı malzemeler ile yapıştırma sanatıdır.
Değişik sanat dallarının bir arada düzenlenmesiyle oluşturulan kompozisyon.
Elde bulunan her türlü basılı malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen bir tür resim sanatı tekniği anlamına gelmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ