Divan şiirinde sevgilinin kirpiği için kullanılan mazmun ...


Tir, (Farsça),
(İng. cilia, Fr. Cil, Osm. hedeb )
Ok.
Göz kirpiği, 

Kirpik daha çok gözle birlikte düşünülmektedir. En büyük özelliği; aşığı yaralaması ve öldürmesidir. Aşığın bağrını delmek için kılıca, oka, hançere ihtiyacı yoktur. Çünkü sevgilinin kirpikleri bu işi görmektedir. 

Divan şiirinde müje, müjgan olarak adlandırılmaktadır. Halk şairleri de sevgililerinin kirpiklerini oka benzetmişlerdir.
Necati' nin deyimiyle;
Gamzeler kim can iline tir-i müjgan yağdurur
Benzer ol Tatere kim sihr ile baran yağdurur.
Türkçesi;
Can iline kirpik oku yağdıran (böylece beni ağlatan) gamzeler. Büyü yapıp yağmur yağdıran tatara benzerler. Necati bu beytinde sevgilisinin kirpiklerini oka benzetmiştir. Kirpiklerinin onun gönlünü yaraladığı için ağlattığından bahsetmektedir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ