Pulluğun uç demiri ...

Sok,  
Çılga,
Saban demiri.
Sabanın toprağı yarmaya yarayan taban kısmına takılan demir.

Tohum yatağını hazırlamak, yabancı ot kontrolünü yapmak, toprak yüzeyindeki bitki artıkları, anız ve ahır gübresinin gömülmesini sağlamak, tarlayı sulamaya hazırlamak ve erozyonu kontrol etmek için toprak işlenir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de değişik yapıda birçok toprak işleme aleti geliştirilmiştir. 

Toprak işleme aletleri şunlardır. Pulluklar, Çizeller, Dip kazanlar, Kültüvatörler, Tırmıklar, Toprak frezeleri, Merdaneler ve Diğer aletlerdir. Toprak işlemede en yaygın kullanılan alet pulluklardır.

Pulluklar toprağı parçalar çevirerek devirir, gevşetir anız ve yabancı otları toprağa gömer. Ülkemizde en çok kullanılanlar askılı pulluklardır. Traktör hidrolik kollarına bağlanıp, askıda tutularak çekilen pulluklara askılı pulluklar denir. Pulluk parçaları ; Bağlama kafası, çatı, çapraz mil, muylular, gövde ve uç demiri (sok).              Kaynak:
http://mezitlifidancilik.com
http://www.kulturelbellek.com/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ