Altının, simgesini aldığı Latince adı ...


Aurum, (Latince, ışıldayan-parlayan),
Zer, Zeheb (Osmanlıca).
Simgesi Au,
Altın, (İng. Gold, Alm. Gold, Frn. Or).
Altın, Zer, Akçe,
Bu elementten yapılmış.
Altından yapılmış sikke: 
Üstün nitelikli, değerli,

Doğada az bulunması dolayısıyla para olarak kullanılan ya da devletlerce para karşılığında saklanan değerli maden. Atom numarası 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C' de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz elementtir. 20 °C' de özgül ağırlığı 19,3 g/cm³ tür.

Doğada metalik olarak bulunan , asit ve bazlarda çözünmeyen, 1 ve 3 değerlikler alan, sarı renkte, soy bir metal. Koinaj adlı alaşımı % 90 Au ve % 10 Cu içerir. Sarı renkli, yumuşak, dövülgen ve esnek bir soy metaldir. Altın, Kral suyu' nda (hacimce bir birim derişik nitrik asit ile üç birim derişik hidroklorik asitten oluşan karışım) çözünebildiğinden bu karışıma altın suyu adı verilmiştir.

Tarihte Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında para yerine kullanılmıştır. Peru' da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkalar tarafından da kullanıldığı kayıtlarına rastlanmıştır.

 Dünyada düşük kontrasyonlarda bulunur. Yer küresinde volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe olarak bulunur. Krennerit(Au8Te6) ,Kalaverit (AuTe4), Sivanit (Au2Ag2Te6) ile bakır ve kurşun minerallari içinde de bulunur.
Altının kimyadaki saflığı yüzde ile, mücevhercilikteki saflığı karat veya ayar terimiyle anlatılır. Mesela 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altın, 22 ayar ise %91,6 saf altın demektir. 22 ayar altının %8,4 ' ü diğer metallerden oluşur. Altına gümüş ilavesi yeşilimsi, nikel, platin  ilavesi beyaz, çinko ilavesi sarı, bakır ilavesi miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler gösterir.

Beyaz altın; %80 altın, %16nikel, %3 çinko, %1 bakır ' dan oluşur.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ