Bir güvercin cinsi ...

Ketme,
Diyarbakır'a özgüdür. Ketmeler altı çeşide ayrılmıştır. Ketme atlas (Siyah), Bozak(Sarı), Ketme ciğeri(Kırmızı), Ketme gögala, Ketme kürenk(Kül rengi), Ketmeyusufi(zeytuni rengi) demişlerdir. Diyarbakır'a özgü diğer cinsler;  Göğsü ağ (Ak), Ketme, İçağlı, Kızılbaş olarak dört cinstir.

Güvercin cinsleri;
Alaboyun, Arap, Azman, Adana, Ankut,
Bağdat, Bango, Bursa, Bayburt,
Çakal, Çorum,
Dönek,  Dolapçı, Diyarbakır Güvercini (Ketme, Göğsüak, İçağlı, Kızılbaş),
Habeşi, Hünkari, 
İskenderun, İstanbul,
Karakan Güvercinler (Yelpaze kuyruk-Fantail), Kelebek, Kürenk,

Mağ, Mardin, Miski, Mulakat,
Pal, Posta, Phaps,
Rezerpin,
Tahtalı, Tip-Tippler, Trakya, Taklambaç, Trabzon,
Selçuklu (Selçuk - Konya’da halk arasındaki adı Enseli).
Şıhselli,
Vizor,
Zeytuni,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ