Melek...

Firişte, (Farsça).
Firiştegân,(Osmanlıca),
Ferişte, (Arapça).
Ferişteh,
Melek.
Suçsuz,
Günahsız.
Masum.
Yumuşak huylu.
Terbiyeli, uysal kimseler için de Melek kelimesi kullanılır.
Semavi yaratıklara bir çok dini inanışlarda melek adı verilmektedir.
Allah ile insanlar arasında aracılık yaptığı düşünülen ve nurdan olduğuna inanılan manevi bir varlık olarak yorumlanır, ferişte.
Bir akvaryum balığının adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ