Dil devriminin ilk yıllarında TBMM' nin genel kuruluna verilen ad...

Kamutay,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu.
TBMM.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!