Bir tarikata yeni giren kimse ...

Nevniyaz,
Nevniyâz, (yeni talib).
Tarikata yeni girmiş kişi.
Mevlevî eğitimine yeni giren kişi.
Tarikata yeni girmiş ve bilhassa genç muhip ve semazene denirdi. Mevlevîlere mahsustur.

Mevlevilik Tarikatı'nın en önemli unsurlarından birisi de semadır. Mevlevî dervişi olmak isteyen kişi önce nev-niyâz (yeni tâlib) unvanıyla Mevlevihanenin matbahında üç gün postta (Saka Postu) oturur. 

Bu süre sonunda eğer tarikata kabul edilme onayı almışsa başına sikke giydirilerek Mevlevihânede çalışmaya ve Semâ meşk etmeye başlar. Artık bu kişi bundan sonra 'can' diye anılır. Bir taraftan matbahta bulunan ortasında bir çivinin çakılı olduğu meşk tahtasında Semâ öğrenip tarikatının asıl objesini yerine getirmeye çalışan can diğer taraftan Abrîzcilik, Pazarcılık, Şerbetçilik, Süpürgecilik, Çerağcılık ve Somatçılık gibi 18 adet Dergâh hizmetlerinde de sırasıyla çalışır ve 1001 günlük çilesini çıkarmış olur.
Kaynakça: http://www.google.com.tr/

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!