Bir akışkanın çekim ve sürtünme kuvvetleri nedeniyle akma eğilimine karşı gösterdiği iç direnç ...

Viskozite,
Fr. viscosite,
İng. viscosity.
Akışkanlarda moleküller arası çekim kuvvetleri (kohezyon) sebebiyle oluşan iç sürtünme.
Akmaya karşı gösterilen direnç.
Bir maddenin ağdalı, koyu kıvamlı olma durumu, ağdalık.
Bir sıvının akıcılığa karşı gösterdiği direncin ölçüsü.
Akıcılık derecesi.

Viskozite bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Süper akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Öte yandan yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan ideal akışkan olarak adlandırılır.

Viskozite genellikle farklı viskozimetrelerle ve 25°C' de ölçülür. Bazı akışkanların viskozitesi geniş bir yüzey gerilimi aralığında sabittir. Viskozitesi sabit olmayan akışkanlar Newtoyen olmayan akışkanlar olarak adlandırılır.

Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki yüzey gerilimlerinden dolayı ortaya çıkar.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ