Osmanlı mimarlığında, mukarnaslı başlıkların en üst bölümü ...

Asaba,
Boy, yükseklik, derinlik.
Bir ilde, bir memlekette oturanlar .
Soy, Akraba, Sülâle, Dost, Arkadaş..
Ölen kimsenin, karısına düşen mal.
Erkek mirasçı, erkek evlât. 
Kademeli olarak taşmalar yapacak biçimde, aşırtmalı olarak yanyana ve üst üste gelen, üç boyutlu görünüm veren bir geçiş ve dolgu öğesine mukarnas denir. Petek biçimi bir görüntü ile yarım kubbelerin içini dolgulayan İslam sanatı öğesidir. Sarkıtlı olanlarına istalaktit denilir.
 
Yakut Türkçesinde çıkıntı, burun düşey bir yüzeyden, üzerinde bulunan daha taşkın bir yüzeye geçmek ve ona bindirmelik görevi yapmak için taş veya tuğladan küçük prizmalar şeklinde, birbiri üzerine oturan bindirmeliklere verilen ad, istelaktit. Sinan çağında bunlara tekil olarak mukarnas, çoğul olarak da mukarnesat denirdi. Mukarnasın çeşitli bölümlerine asaba, pah, badem, peş, kanat, yırtmaç, diş, püskül gibi adlar verilmiştir .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ