Adana' nın Kozan ilçesinin eski adı ...

Sis,
Kozan,  
Eski adı Sis olan Kozan, hemen ardında dimdik yükselen Toroslar’ın gölgesinde yer alıyor.
Tarihi M.Ö 19.yüzyılda Hititlilere kadar uzanan kenti, sırasıyla Asurlular, İranlılar, Makedonyalılar, Selefkuslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler ve Ramazanoğulları ele geçirmiş. Adana ilinin bir ilçesidir. Adana ovasının Yukarı Ova denilen kısmında düz arazinin tepelik bölgeye geçtiği kesimde kurulmuş olup, il merkezine uzaklığı 69 km' dir. 

İlçe kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; doğuda Osmaniye, Kadirli; güneyde Ceyhan, İmamoğlu; Batıda Aladağ ilçeleriyle çevrilmiştir. 

İlçenin yüzölçümü 1690 km²' dir. Adana' nın metropoller hariç, iki büyük ilçesinden birisidir. Ayrıca Adana il sınırları içindeki en geniş ilçedir. İlçe Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Döneminde 1926' ya Kadar Vilayetlik Yapmıştır. Ancak 1926' da Bazı Milletvekilleri Yüzünden Vilayetliği Lağvedilmiştir. Ayrıca Vilayetken Fevzi Çakmak' ı TBMM' ye milletvekili olarak göndermiştir. 

1893 yılında Osmanlı Devleti tarafından yapılan nüfus sayımına göre Sis (Kozan)' ın nüfusu 32.507 kişidir. Bunun %56' sı Türklerden, %43' ü Ermenilerden oluşmaktaydı. Kentte 18.338 Türk ve 14.026 Ermeni yaşamaktaydı. 
 
İlçe, merkeze bağlı; 2 belde, 86 köy ve 16 mahalleden oluşmaktadır. İlçe merkezinde 8 mahalle varken 2009' da mahalle sayısı 15' e çıkartılmıştır. İlçe merkezindeki en büyük mahalle olan Tufanpaşa, Kozan' nın nüfusu 12.310' dur.  Kozan ilçe merkezinin tamamına yakını Türklerden oluşmaktadır. Köylerinde tamamına yakını Türk' tür. Ancak az sayıda Arap ve Balkan Göçmeni bulunur. Aydın-Söke,Musul-Kerkük ve Bulgar göçmenleriyle yerli Halk olan Varsak Türkleriyle Beraber Bölgede ki Türk nüfusunu oluşturur. Türklerden ayrı olarak Toros Arapı denen Arap ırkı Torosların eteklerinde yaşarlar. Balkan Türkleri ise Kozan' ın Postkabasakal, Çokuk ve Boztahta köylerinde bulunmaktadır.Kaynakça; http://tr.wikipedia.org/wiki/Kozan

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ