Sumo güreşlerinde en önemli ikinci derece ...

Ozeki,
Şampiyon.
Yokozuna,
Büyük Şampiyon,
Birinci önemli derece.
Bellerine bağladıkları kalın ip anlamındadır.
Sumo:
(Japonca Ozumo)
Sumo, Japon kültürüne özgü sporların içerisinde apayrı bir yere sahiptir. Sumonun, enaz 1500 yıllık bir geçmişi vardır. Tanrı Take-Mikazuçi ülkede egemenliğini kurabilmesi ve sürdürebilmesi için rakibiyle sumo yapması gerekirdi.

Japonya' da çok eski tarihe dayanan ve birçok adete ve töreye dayanan geleneksel bir güreş türüdür. Japoncadaki sumo, kendini savunmak anlamındaki sumafu sözcüğünden gelmektedir. Bir Sumo güreşcisine Sumotori denir. Sumo sporunda oyuncuya rikişi denir. Rikişi'nin amacı, rakibinin dengesini kaybetmesini sağlayarak ya vücudunun herhangi bir kısmını mindere değdirmek ya da ringin dışına atmaktır. Sumoda kilo sınırlaması yoktur. Kilolara göre kategori ayırımıda yoktur. Ayrıca bu karşılaşmaların aralarında dinsel ve geleneksel görevler yerine getirilir. Bir Rikishi olmak için Japon olmak şart değildir. 

Japon Sumo Ligindeki ödüller şunlardır; 
Shukunsho, 
Kantosho, 
Ginosho.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ