Bir müzik parçasının, dinleyicilerin isteği üzerine bir kez daha çalınması...

Bis, (Fr. bis, İng. bis).
Latince bis sözcüğü, "iki kez" sözcüğünden alıntıdır. 
İkinci kez.
İki kez.
Konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça. 
Bir müzik parçasının, dinleyicilerin isteği üzerine bir kez daha çalınması.

"Bir daha, Bir daha" diyerek yapılan tezahürat sonucunda okunan eser.
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ