Altay Türkleri' nde "şarkı, türkü" anlamında kullanılan sözcük ...

Kojan,
Altay Türkleri' nde "şarkı, türkü" anlamında kullanılan sözcük.


Orta Asya ve Türk tarihinde önemli bir yeri olan ve bugün Rusya sınırları içinde kalan Altay dağları bölgesindeki Türklerin genel adı Altay Türkleri'dir. Türkoloji tahkiklerine 1856 yılında Altay Türkleri arasında başlamıştır. Sibirya' da Türkler arasında yıllarca yaşamış ünlü Türkolog W. Radloff, Altay Türklerini, özellikle dil bakımından iki grupta toplar.

1. Kuzey Altay Tatarları "Türkleri" (Kumandılar, Lebed Tatarları ve Karaorman Tatarları -Tubalar-), 
2. Asıl Altay Tatarları (Altaylılar ve Teleütler).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ