Yahudi takvim yılının başlangıcında kutlanan bayram…

Roş Aşana, 
(İbranice, Roş haŞana; Roş=Baş, Şana=Yıl)  
Musevi takvimine göre yılbaşıdır ve dünyanın her yerindeki Museviler tarafından bayram olarak kutlanır. İki gün süren bayram boyunca ailece yemek yeme ve ballı elma veya elma reçeli yeme adetleri vardır. Sinagog'da bayram'ın ikinci sabahı senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç boynuzundan yapılan Şofar isimli çalgı çalınır. 

Roş Aşana'nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabat günü yani cumartesi günü olan yasaklar geçerlidir. Roş Aşana'nın kutlandığı gün yıldan yıla değişmektedir. Bu gün ile birlikte ‘Atseret Yeme Hateşuva’ denilen on günlük nedamet ve ibadet günleri başlar. İbrani takvimine göre, Tişri ayının ilk ve ikinci günü, Yılbaşı olarak kabul edilmektedir. Diğer bayramlar gibi neşe ve mutlulukla kutlanan Roş Aşana’nın ilk ve ikinci geceleri kurulan sofra, geleneksel olarak her zamankinden farklı olmalı ve daha özenle hazırlanmalıdır.  

Roş Aşana’nın ilk günü, Tanrı’nın Sara’yı hatırlaması ve Yitshak’ın doğumu ile gelen büyük sevinci anlatır. Bu sırada Avraam 100, Sara da 90 yaşındadır. Yitshak büyür; Sara, Yitshak’ın, Avraam’ın Agar’dan doğan ilk oğlu Yişmael ile büyümesinde sakınca görür ve Avraam’dan onları evden uzaklaştırmasını ister. Avraam bu zor karar karşısında Tanrıya danışır ve eşini dinlemesi talimatını, yanında Yişmael’in Tanrı tarafından gözetileceğine dair bir sözle alır.
Agar ve Yişmael çölde susuz kalırlar. Fakat orada beliren bir kuyu sayesinde kurtulurlar. Yişmael Paran çölünde yaşar ve Mısır’lı bir kadınla evlenir.
Gerar Kralı Pelişti milletinden Avimeleh, kumandanı Fihol ile Avraam’a gelir ve bir barış yapar. Avraam uzun süre Avimeleh’in bölgesinde yaşar.
Roş Aşana’nın ikinci gününde, bu bölümün devamını okuruz. Bu bölümde, Avraam’ın, Tanrı’nın emri üzerine Yitshak’ı korban olarak sunmaya gitmesi konu edilir. Avraam Yitshak’ı bağlayıp son hamleyi gerçekleştireceği anda Tanrı, bir melek aracılığıyla Avraam’ın, bağlılık testini geçmiş olduğunu bildirir ve devam etmemesini ister. Avraam Beer Şeva’ya döner ve Aram Naarayim’deki kuzenlerinden Yitshak’ın müstakbel eşi Rivka’nın doğum haberini alır. Her iki gün de, Maftir bölümünde Roş Aşana ile ilgili korbanların tanımını yapan bir parça okunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ