Türk halk edebiyatında çoban türküsü....

Kayabaşı,  (Halk edebiyatı terimi) 
Çobanların, dağlarda dolaşanların söyledikleri türkü.
Bir Anadolu ezgisi ve bu ezgiyle söylenen koşma. 
Türk halk edebiyatında çoban türküsü.
 Halk yazınında dağlı köylülerin türkülerinde kullandıkları özel bir ezgi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ