Artvin yöresine özgü bir halkoyunu...

Sarıçiçek, 
(Sarı kız),
Sarı çiçek, yörede çok yaygın bir oyundur. Yörede, sarı kızın, etkin olması konusunda birçok rivayetler vardır.  Bu rivayetlerden biri şöyledir. 1124 senesinde Çoruh boylarında yerleşen Hıristiyan Kipçak Türklerini, müslüman yapmak maksadıyla Mısır’dan, adı Şehsan olan Şeyh, kuvvetleri ile Çoruh vadisine gelirler.  

Orada bulunan Benek hakimin, sarışın, gökyüzü kadar güzel, sarı saçlı kızını görünce aşık olur. Şehsan ile kızın arasında büyük bir aşk başlar.  Kız, müslümanlığı kabul eder. Ancak, babası buna razı olmaz. Kızın babası Şehsan’ ın kuvvetleri ile çarpışmaya başlar.  Benek hakimi üstün kuvvetleri ile çarpışma sonucunda Şehsan’ ın ordusunu bozguna uğratır.  Şehsan sevgilisini yanına alarak, tüm ordusu kılıçtan geçirilir. Şehsan ve sevgilisi sarı kız, kurtulma ümidi ile dağın yamaçlarına doğru kaçmak isterler. Benek hakimi askerleri tarafından görülür ve peşlerine düşülerek şehit edilirler. Oyunun bu olaydan kaynaklandığı, Şehsan’ ın sevgilisi Sarı kızın  nazı ve sonra aşklarının birleşmesi arasındaki öyküyü temsil ettiği   kabul edilir. Oyun, düğün ve daha çok eğlencelerde oynanır. Bir kız, bir erkek tarafından sevgiyi, aşkı ve naz yapmayı konu almıştır. 

Oyunun Türküsü;
Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde, biri dilekte
İçki kurmuş otağında sakinin
İki engel birbirine tokuşur
Didem yaşı deryalara karışır
Doğram doğram olmuş meze tutuşur
İçki kurmuş otağında sakinin
Dere kenarında olur adeler
Yel vurdukça siyah zülfün zedeler
Dolmuş kadehlere tatlı badeler
İçki kurmuş otağında sakinin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ