Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan ...

Hebenneka, 
Argo Hebenneka, 
Arapça Hebenneka (ﻫﺒﻨﻘﻪ). 
Araplar’ da ahmaklığıyle şöhret bulmuş Hebenneka’ nın adından türetilmiştir.
Kendini akıllı sanan kimse, ahmak, idraksiz.
Ahmaklığı darb-ı mesel olmuş bir kimsedir.
Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.
Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan kimse.
Osmanlıca' da ahmak olduğu halde kendini zeki sananlara söylenen söz. 
Araplar'dan kaynaklanmış gibi görünse de, aslında mağriplilerin maşrıklıları hicvetmek için kullandığı bir isimdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ