"Deli Dumrul" operası, "Yoz Döngüsü", "Olimpiyat-İnsanın Yükselişi" gibi yapıtlarıyla tanınmış bestecimiz...

Cengiz Tanç,
(1933-1997),
Eğitiminin bir bölümünü Anadolu'da tamamladıktan sonra, Ankara Ata­türk Lisesi'nde okurken keman ders­lerine başlayan Cengiz Tanç, 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı' na gi­rerek Ahmet Adnan Saygun' un öğren­cisi oldu. Babasının görevi nedeniyle 1953 yılında İngiltere'ye gitti. Londra Guildhall Müzik Okulunda Sidney Compton' un yönetiminde armoni, kontra punto (kontrpuan) ve XX. yy. müziği konularında eğitim gördü.

1956 yılında yurda dönerek Ankara Devlet Konservatuvarı' ndaki Kompozisyon Bölümü öğrenciliğini sürdürdü. 1960 yılında ileri Devre Kompozisyon Bölümü' nü bitirdi. Aynı yıl, Ankara Dev­let Konservatuvan'na solfej ve teori öğretmeni olarak atandı. Bu arada Ankara Radyosu'nda tonmeister ola­rak görev aldı.

Cengiz Tanç, 1968'de Ankara Radyo­su'nda Batı Müziği Şube müdürü, ar­dından İkinci Program Şube müdürü ve Çoksesli Müzik Şube müdürü oldu. 1973'te Devlet Opera ve Balesi'nde dramaturg olarak görev aldı. Aynı yıl Çağrışımlar başlıklı senfonik bölümü besteledi. 1976'dan bu yana Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvan'nda Kompozisyon Ana Sanat Dalı öğretim üyesi ve baş­kanıdır. 1984-1985 öğretim yılında A.B.D'ne giderek Juilliard Müzik Oku­lu ve Columbia Üniversitesi'nde Vincent Persiehetti ve Milton Babbitt'in yanında ileri çağdaş müzik teknikleri konusunda araştırmalar yaptı. S.A.C.E.M. (Müzik Yazarları, Besteci­leri ve Yayımcıları Derneği) üyesi olan Cengiz Tanç'm yapıtları dünyanın çe­şitli ülkelerinde radyo ve konser prog­ramlarında seslendirilmektedir.

Eserleri:
Opera: Deli Dumrul
On Küçük Parça (piyano için, İ959); İmge I (piyano için, 1962); İmge II (piyano için, 1965); Doğaçla­ma (piyano için, 1972); Üç Meditasyon (piyano için, 1975); İmge III (pi­yano için, 1982); Monofon (trombon için, 1986).

Türk Halk Şarkıları (tenor ve pi­yano için, 1958); Altı Şarkı (soprano ve piyano için, 1961).
Üfleme Çalgılar Beşlisi İçin Mü­zik (1968).

Süit (yayb çalgı­lar için, 1960); Halk Türküleri Süiti (yaylı çalgılar için, 1974); Doğaçlama (1979); Yükseliş (yaylı çalgılar için sinfonia, 1981); Lirik Konçerto (flüt, obua ve yaylılar için, 1983). Koro için: Sekiz Halk Türküsü (eşliksiz, 1958).

Soyutlama (senfonik bölüm, 1961); Divertimento (1964); Çağrışımlar (senfonik bölüm, 1973); Sentez (senfonik bölüm, 1976); Yan­kılar (senfonik bölüm, 1978); Yaratı­lış (bale müziği, 1980); Yaratıhş (prelüd, 1981); Karakoyun Efsanesi (an­latıcı ve orkestra için konulu müzik, 1984); Çanakkale Şehitlerine Ağıt (Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri üstü­ne, soprano, koro ve orkestra için ağıt, 1985).

Bale müziği için uygulama (orkestra): Çoğul Balesi (Divertimento'dan uygu­lama; koreografi: Duygu Aykal, 1972); Yoz Döngü (bağlama için dü­zenlenen otantik halk türkülerinin çoksesli uygulaması; koreografi: Oytun Turfanda, 1974); Çağrışımlar (ba­le müziği uygulaması; koreografi: Şebnem Aksan, 1980); Yankılar (bale müziği uygulaması)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ