Sağır ve dilsiz kimse...

Ahraz, 
Ahras,
(Argo).
Sağır ve dilsiz (kimse).
Arapça ahres, (ﺍﺧﺮﺱ). 
Arapça, dilsiz olmak anlamındaki hares kelimesinden ahres sözcüğü türetilmiş.
Dilsiz.
Halk ağzında ahras ve ahraz şeklinde de kullanılır.
Bazı bölgelerde sağır anlamında kullanılır.
Halk ağzında Dilsiz (kimse).
Halk dilinde Sağır ve dilsiz (kimse).

Ahraz kelimesinin başka bir anlamı;
(Ahrad) Kirpikleri dökülmüş, çipil gözlü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ