Bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen görece sığ ve eğimli deniz tabanı...

Şelf,
İngilizce: shelf.
Kıta sahanlığı,
Cografi bir terim olup, uluslararası politika ve hukuk anlamında daha çok konuşulur. Ülke karasuları, balıkçılık, petrol ve turizm gibi ekonomik konuları yakından ilgilendirmektedir.
Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.
Kıtasal kütlelerin su altında kalan kenarları kıtasal şelf olarak adlandırılır. Günümüz kıtasal şelflerin ortalama genişliği 75 km dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ