İki paranın kambiyo değerinin eşit olması...

Parite,
Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir. Karşılıklı ilişkilerde iki tarafın birbirine eşit olması, iki paranın kambiyo değerinin eşit olmasıdır. 
Parite, Milli parayla yabancı paralar arasında değişimde kullanılan nisbet. 


Kambiyo, 
Fr. Change, 
İng. Exchange, 
Yabancı paraların, milli parayla değiştirilmesi. İç ve dış kambiyo olmak üzere ikiye ayrılabilir. İç kambiyoda para değişimi ülke içinde yapılır. 
Konvertibilite; 
Alm. Konvertiecbarkeit, Konvertibilitaet, 
Fr. Convertibilite, 
ng. Convertibility. 
Milli paraların karşılıklı olarak birbirine çevrilebilmesi. 
Para, Eşyaya değer olabilecek kıymet ölçüsü (semen). 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ