El ile döndürülmek suretiyle yünün iplik haline getirilmesine verilen ad...

Eğitmeç,
Eğercek ,
Eğiçmen ,
Eğirgeç ,
Kirman,
İğ,

Yün eğirmeye yarayan araç. 
 İplik bükecek alet,
Yünü iplik yapmakta kullanılan ağaç iğ, 
Yünü iplik yapmakta kullanılan ağaç iğ, kirman.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ