Havarileriyle birlikte yediği son yemekte İsa peygamberin kullandığı tas...

Graal
Kutsal Kase,
İng: Holy Grail,
Fr: Graal, 

Hristiyan Mitolojisinde, İsa' nın Son Akşam Yemeğinde kullandığı iddia edilen, mucizevi güçleri olduğuna inanılan tas. 

Aramatyalı Yusuf' un, çarmıha gerilen İsa' nın damlayan kanını Kutsal Kaseye koyduğuna inanılır. Kutsal Kase, İsa’ nın kadehi olarak kabul ediliyor. Ama tarihte Sangreal Belgeleri adıyla anılan belgeler de, inanışa göre Kutsal Kase ile birlikte gömülü. 

Belgelerin, Tapınak Şövalyeleri adı verilen gizli bir örgüt tarafından korunduğuna inanılıyor. Belgelerin Tapınak Şövalyeleri’ ne bunca güç vermesinin nedeni, sayfalarda Kase’nin gerçek tabiatının açıklanması. Tapınak Şövalyeleri’ne göre Kutsal Kase bir kase değil. 


Kase efsanesinin yani ayinde kullanılan kadehin dahice düşünülmüş bir alegori olduğunu iddia ediyorlar. Kase efsanesindeki ayinde kullanılan kadeh, başka bir şeyin, çok daha güçlü bir şeyin mecazi hali. Kutsal Kase insanlık tarihinde en çok aranan hazinedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ