Düz, ince ve yassı tabaka halinde taş ...

Say,
Düz, ince, yassı taş,
Düz, tabaka biçiminde ince, yassı taş.
Akarsu kıyılarında, üstünde giysi yıkanan büyük, düz taş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ