Dövüşler için gladyatör yetiştiren, kiraya veren ya da satan kimse...

Larista,
Latincede, kılıç anlamına gelen gladius  kelimesinden türemiş olan gladyatör kelimesinin tarihi Etrüsklere kadar dayanır. Gerçekten de Orta İtalya’da yaşayan Etrüsklerden kalan bazı eserler üzerindeki tasvirlerde gladyatörlerin kılıçla dövüştükleri görülmektedir. Zaten gladyatör dövüşleri Etrüsklerin savaşlarda yitirdikleri kişilerin onuruna düzenledikleri cenaze törenlerinde düşman savaş esirlerini dövüştürerek, ölülerin kanına karşılık düşman kanı akıtma geleneğine dayanır .

Roma’daki ilk gladyatör gösterisi İ.Ö. 264 yılında Brutus Pera adında birinin ölen iki oğlu Marcus ve Decimus’un cenaze töreni sırasında üç çift gladyatörü dövüştürmesi ile olmuştur.

Gladyatör okulları, (Ludus) 

Kuran kişilere antrenör (Larista), 
Gösterileri düzenleyenlere ise organizatör (Editores) 

Bir kişi hem larista hem de editor muneris olabiliyordu. 
Gladyatör okuluna alınan bir kişi dahil olacağı gladyatör sınıfına göre bir eğitmene (Doctor) verilirdi. Doctor’lar genelde deneyimli gladyatörlerdi. Adaylar, rudis adı verilen ağaçtan yapılmış bir kazığın (palus) önünde çalışırlardı. Bu arada yanlarında kendilerine bazı teknik bilgiler veren dictata adlı yardımcılar bulunurdu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ